You are here: Home > Gaeilge > Ráta

Ráta

Rinneadh €9.80 den ráta pá íosta náisiúnta in aghaidh na huaire
an 1 Eanáir 2019 (I.R. Uimh. 402 de 2018) 

Tháinig athruithe ar na bunrátaí i bhfeidhm

an 4 Márta 2019 (I.R. Uimh. 72 de 2019)

Catagóir an Fhostaí
Rata an Aghaidh na hUaire
Oibrí Aosach Lán Taithí€9.80
Faoi 18€6.86
18 mbliana d'aois€7.84
19 mbliana d'aois€8.82

Chun críocha an Phá Íosta Náisiúnta, áirítear le d’ollphá an tuarastal bunúsach atá agat chomh maith le haon phá breise le haghaidh sealanna nó, aon bhónas nó muirear seirbhíse, mar shampla, a fhaigheann tú.
Má fhaigheann tú cothú agus iostas i.e. bia agus / nó cóiríocht ó d'fhostóir, is iad na huasmhéideanna is féidir a áireamh ná:

Ón 1 Eanáir 2019;

€0.87 in aghaidh na huaire a oibríodh i gcás iostas amháin, €23.15 in aghaidh na seachtaine cothú amháin,

nó €3.32 in aghaidh an lae