You are here: Home > Gaeilge

Fáilte

Is é príomhfheidhm an Choimisiúin um Pá Íseal, ar bhonn bliantúil, scrúdú a dhéanamh agus moltaí a chur faoi bhráid an Aire maidir leis an leibhéal cuí atá oiriúnach don íosphá náisiúnta agus nithe eile gaolmhara leis sin.
Faoin Acht um Pá Íosta Náisiúnta (An Coimisiún um Pá Íseal), 2015, déanfaidh an Coimisiún um Pá Íseal na moltaí sin a chur faoi bhráid an Aire a bhfuil sé d’aidhm acu an íosphá a shocrú ar leibhéal atá cothrom agus inbhuanaithe, agus nuair is cuí, go ndéanfar an ráta sin a choigeartú de réir a chéile, agus, le himeacht ama, é a mhéadú de réir a chéile chun cabhrú le go leor oibrithe ar phá íseal a mhéid is indéanta le réasún gan iarmhairtí díobhálacha suntasacha a chruthú don fhostaíocht nó don iomaíochas.

AN NUACHT IS DÉANAÍ

Tuarascáil 3 Bliana an Choimisiúin um Pá Íseal (2015-2018)

Athbhreithniú ar an gCleachtas Reatha maidir le Séisíní

Deireadh a chur le Rátaí Traenála agaus na Rátaí Fo-Íosta a Dheéanamh Níos Simplí, an 4 Márta 2019